Zagreb, 30. ožujka 2019. – U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje dostavio je Hrvatskom saboru Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.

Izvješće donosi podatke koje je dostavilo 4.985 ili 85,83% od ukupno 5.808 evidentiranih tijela, podatke o postupanju Povjerenika za informiranje kao drugostupanjskog tijela, ali o postupanju u okviru sudskog nadzora ostvarivanja prava na pristup informacija, kao i podatke o djelovanju Ureda povjerenika za informiranje u segmentu praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija.

Ukupno gledano, tijela javne vlasti postaju odgovornija prema svojim Zakonom utvrđenim obvezama, no u odnosu na ranije izvještajno razdoblje ne bilježe se značajniji pozitivni pomaci. U cilju poboljšanja stanja u izvješću utvrđeni su prioriteti djelovanja Povjerenika za informiranje i Ureda povjerenika za informiranje, kao i prijedlozi i preporuke za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.