Zagreb, 1. travnja 2021. – U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje dostavio je Hrvatskom saboru Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. na dan 31. ožujka 2021. godine.

Izvješće donosi podatke koje je dostavilo 5.145 ili 88% tijela  od ukupno 5.845 evidentiranih tijela, podatke o postupanju Povjerenika za informiranje kao drugostupanjskog tijela, kao i podatke o djelovanju Ureda povjerenika za informiranje u segmentu praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija.

U izvješću je iznesena ocjena stanja ostvarivanja prava na pristup informacijama u 2020. godini, s preporukama i prijedlozima  za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti, kao i prioritetima djelovanja Povjerenika za informiranje i njegova Ureda u 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.