[:hr]

Povjerenik za informiranje objavio je ponovljeni radni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

 

Opis poslova:

Osigurava prikupljanje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama od tijela javne vlasti te obradu prikupljenih podataka; sudjeluje u izradi analitičkih praćenja provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama; prikuplja i vodi evidenciju dokumentacijske građe, stručne literature, sudske prakse, pravnih mišljenja i drugih dokumenata potrebnih za rad Povjerenika i njegovog Ureda; prikuplja i klasificira i podatke za potrebe izrade nacrta izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama koje Povjerenik podnosi Hrvatskom saboru i izvješća o ponovnoj uporabi informacija koje Povjerenik podnosi Europskoj komisiji; sudjeluje u održavanju registra službenika za informiranje; sudjeluje u pripremi projektne dokumentacije; sudjeluje u organizaciji javnih tribina, okruglih stolova, rasprava i savjetovanja; pomaže u osmišljavanju, uređivanju, ažuriranju i održavanju službene Internet stranice Povjerenika;  obavlja poslove vezane za aktivnosti Povjerenika na društvenim mrežama; sudjeluje u izradi nacrta izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama i nacrta izvješća Europskoj komisiji; sudjeluje u osmišljavanju i provedbi  promocije i edukacije iz područja prava na pristup informacijama za ciljane skupine; obavlja i druge poslove po nalogu Povjerenika.

Detaljne informacije o natječaju možete pronaći na poveznici iznad, ili preuzimanjem dokumenta ovdje.

 

Objavljeno: 2.6.2017.

 

[:]