Na inicijativu Informacijskog pooblaščenca Republike Slovenije, 20. listopada 2020. održana je prva regionalna konferencija “Inicijativa 2020”, koja okuplja tijela koja se bave zaštitom prava na pristup informacijama iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova. Svrha djelovanja Inicijative 2020  je suradnja i razmjena dobrih praksi u promicanju i zaštiti prava na pristup javnim informacijama. Slična inicijativa u okviru “Inicijative 2017” već djeluje na području zaštite osobnih podataka.

Tijekom sastanka, koji je održan putem videokonferencije zbog trenutne epidemiološke situacije, sudionici su predstavili organizacije, pravne aranžmane i metode rada pojedinih žalbenih tijela na području pristupa javnim informacijama. Istaknuti su problemi i izazovi s kojima se suočavaju u praksi – šutnja tijela javne vlasti, uporaba testa razmjernosti i javnog interesa, ravnoteža između prava na pristup javnim informacijama i zaštite osobnih podataka, ograničenja pristupa informacijama i moguća rješenja.

Aktualne probleme i izazove za budućnost pred Povjerenikom za informiranje predstavila je voditeljica Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama Jagoda Botički.

Na konferenciji je istaknuto kako žalbena tijela dijele sličan povijesni i pravni okvir, a praksa pokazuje slične izazove. Usvojena je zajednička deklaracija kao temelj za dobru međusobnu suradnju i razmjenu iskustava između tijela u budućnosti.