Povjerenica za informiranje je donijela Plan prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu povjerenice za informiranje za 2014. godinu

Plan prijema na stručno osoposobljavanje.pdf