U okviru promicanja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija, Povjerenik za informiranje kontinuirano održava besplatne edukacije u suradnji s Državnom školom za javnu upravu i drugim tijelima javne vlasti te samostalno.

Zasada je održavanje edukacija o pravu na pristup informacijama u suradnji s Državnom školom za javnu upravu planirano uživo u Zagrebu, Medulićeva 36, međutim, moguće su naknade izmjene i prebacivanje na online module, s obzirom na daljnji razvoj situacije uzrokovanje pandemijom koronavirusa. Dodatno, edukacija Pravo na pristup informacijama – osnovni modul, ove godine se izvodi kao dvodnevna radionica, kako bi se kroz primjere iz prakse i rad u grupama moglo polaznike dodatno educirati o pravilnoj primjeni zakonskih odredbi, a poglavito uzimajući u obzir usvojene novele Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima te izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama koje su u tijeku.

Predviđen je nastavak održavanja edukacija o savjetovanjima s javnošću (u suradnji s Uredom za zakonodavstvo i Uredom za udruge Vlade RH, kao jednodnevna radionica), kao i online edukacija o ponovnoj uporabi informacija i otvorenim podacima putem e-tečaja na platformi Državne škole (Moodle).

Nastavlja se s održavanjem webinara koji traju otprilike 1 školski sat i obrađuju pojedine segmente Zakona o pravu na pristup informacijama.

Planiran je i niz drugih krojenih edukacija, sukladno provedenim analitičkim praćenjima internetskih stranica odabranih tijela javne vlasti. Također, planirano je nastaviti s edukacijama o pravu na pristup informacijama za mlade.

Sve edukacije bit će pojedinačno najavljene na naslovnici internetske stranice Povjerenika za informiranje. U nastavku se nalazi pregled termina edukacijskih aktivnosti te informacije o načinu sudjelovanja, uz napomenu da su planirani termini podložni izmjenama, o čemu ćemo na vrijeme obavijestiti zainteresirane polaznike edukacija.

1) Online edukcije – webinari

Ured povjerenika za informiranje planira tijekom 2022. održavanje webinara za službenike za informiranje i druge zaposlenike tijela javne vlasti koji u svom radu primjenjuju Zakon o pravu na pristup informacijama. Svi webinari traju otprilike 45 minuta te im se moguće priključiti na poveznici https://connect.carnet.hr/informiranje/, sa svojim imenom i prezimenom kao gost (nije potrebna lozinka), dok su od dodatne opreme potrebni samo zvučnici ili slušalice. Svi webinari počinju u 14:00 sati.

25. veljače – Postupanje po zahtjevima za pristup informacijama
9. ožujka – Izrada i objava informacija o registrima i bazama podataka (asset lista)
16. ožujka – Evidentiranje zahtjeva u službeni upisnik
25. ožujka – Osobni podaci
26. travnja – Proaktivna objava informacija
29. travnja – Poslovna, profesionalna i porezna tajna
4. svibnja – Otvoreni podaci i informacije za ponovnu uporabu
25. svibnja – Klasificirane informacije
2. lipnja – Javnost rada
7. lipnja – Savjetovanje s javnošću
10. lipnja – Postupanje po zahtjevima za ponovnu uporabu informacija
9. rujna – Postupanje po zahtjevima za pristup informacijama
30. rujna – Osobni podaci
4. listopada – Evidentiranje zahtjeva u službeni upisnik
18. listopada – Otvoreni podaci i informacije za ponovnu uporabu
21. listopada – Poslovna, profesionalna i porezna tajna
25. listopada – Proaktivna objava
9. studenog – Javnost rada
15. studenog – Klasificirane informacije
5. prosinca – Postupanje po zahtjevima za ponovnu uporabu informacija
7. prosinca – Savjetovanje s javnošću

2) Državna škola za javnu upravu, Medulićeva 36, Zagreb

Tijekom ove godine, u okviru programa koji se održavaju u Državnoj školi za javnu upravu, u Zagrebu, Ured povjerenika za informiranje planira održati šest edukacija „Pravo na pristup informacijama“, od čega su tri osnovna, a tri napredna modula. Osnovni modul od ove godine je planiran kao dvodnevna radionica, s naglaskom na izmjene zakonskog okvira i primjere iz prakse. Napredni modul namijenjen je službenicima koji su odslušali osnovni modul, a zanimaju ih pojedina pitanja u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama, kao što su test razmjernosti i javnog interesa, zlouporaba prava, ograničenja pristupa i dr.

Ujedno je planirano sedam ciklusa online edukacije o ponovnoj uporabi informacija i otvorenim podacima putem Moodle platforme, koje polaznici željenim tempom pohađaju u zadanom razdoblju, kao i tri jednodnevne edukacije o provedbi savjetovanja s javnošću.

Za sve navedene edukacije u okviru organizacije Državne škole za javnu upravu, službenici za informiranje i drugi zainteresirani službenici i čelnici tijela javne vlasti prijavljuju se putem registracije na njihovom portalu www.dsju.hr.

Pravo na pristup informacijama (uživo)

  • Osnovni modul (dvodnevna radionica)

7.-8. travnja
15.-16. rujna
24.-25. studenog

  • Napredni modul (jednodnevna radionica)

17. svibnja
12. listopada
13. prosinca

Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci (Moodle platforma)

11.-15. travnja
16.-20. svibnja
13.-17. lipnja
12.-16. rujna
10.-16. listopada
14.-18. studenog
12.-16. prosinca

Kako pripremiti i provesti učinkovito savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (jednodnevna radionica)

30. ožujka
6. lipnja
6. listopada

3) Krojene edukacije o pravu na pristup informacijama – za tijela javne vlasti

Povjerenik za informiranje održava krojene edukacije za ciljane skupine tijela javne vlasti ili ciljane skupine službenika. U 2022. planirano je održavanje nekoliko krojenih edukacija, temeljem provedenih analitičkih praćenja internetskih stranica odabranih tijela javne vlasti. O tijelima javne vlasti, predmetu praćenja i samom načinu održavanja (putem webinara ili Zoom platforme DŠJU-a, naknadno ćemo izvijestiti na www.pristupinfo.hr).

4) Krojene edukacije o pravu na pristup informacijama – za korisnike

Planirano je i održavanje krojenih edukacija za korisnike, i to za osobito važnu skupinu korisnika – mlade, u skladu s mogućnostima i mjerama koje će biti na snazi, tijekom III. i IV. kvartala (Fakultet političkih znanosti i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci).

Godišnje savjetovanje službenika za informiranje – III./IV. kvartal 2022.

Ako situacija s pandemijom dopusti, četvrto po redu godišnje savjetovanje službenika za informiranje tijela javne vlasti iz cijele Hrvatske, a u svrhu razmjene iskustava i postizanja zajedničkog napretka u standardizaciji primjene Zakona, održat će se u rujnu/listopadu 2022. Mjesto održavanja i sve ostale informacije će na vrijeme biti dostupne na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje.

 

Za dodatne informacije i upite o planiranim edukacijama, možete nas kontaktirati ne e-mail adrese: lucija.jadrijevic@pristupinfo.hr i ina.volmut@pristupinfo.hr.