U okviru promicanja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija, Povjerenik za informiranje kontinuirano održava besplatne edukacije u suradnji s Državnom školom za javnu upravu i drugim tijelima javne vlasti te online putem.

Zbog situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa i potresom, u 2021. godini naglasak je stavljen na održavanje online edukacija, primarno u obliku webinara, koji traju otprilike 1 školski sat i obrađuju pojedine segmente Zakona o pravu na pristup informacijama. Ujedno je predviđen i nastavak održavanja osnovnog i naprednog modula edukacije Pravo na pristup informacijama u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, kao i održavanje edukacija o savjetovanjima s javnošću (u suradnji s Uredom za zakonodavstvo Vlade RH) i edukaciju Digitalna pristupačnost (u suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva), ali i niz drugih krojenih edukacija, sukladno provedenim analitičkim praćenjima internetskih stranica odabranih tijela javne vlasti. Također, planirano je nastaviti s edukacijama o pravu na pristup informacijama za mlade.

Sve edukacije bit će pojedinačno najavljene na naslovnici internetske stranice Povjerenika za informiranje. U nastavku se nalazi pregled termina edukacijskih aktivnosti te informacije o načinu sudjelovanja, uz napomenu da su planirani termini podložni izmjenama, o čemu ćemo na vrijeme obavijestiti zainteresirane polaznike edukacija.

 

1) Online edukcije – webinari

Ured povjerenika za informiranje planira tijekom 2020. održavanje 20 webinara za službenike za informiranje i druge zaposlenike tijela javne vlasti koji u svom radu primjenjuju Zakon o pravu na pristup informacijama. Svi webinari traju otprilike 45 minuta te im se moguće priključiti na poveznici https://connect.carnet.hr/informiranje/, sa svojim imenom i prezimenom kao gost (nije potrebna lozinka), dok su od dodatne opreme potrebni samo zvučnici ili slušalice. Svi webinari počinju u 14:00 sati.

• 19. veljače – Postupanje po zahtjevima za pristup informacijama
• 9. ožujka – Evidentiranje zahtjeva u službeni upisnik
• 19. ožujka – Osobni podaci
• 30. ožujka – Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci
• 16. travnja – Poslovna, profesionalna i porezna tajna
• 27. travnja – Proaktivna objava informacija
• 11. svibnja – Savjetovanje s javnošću
• 20. svibnja – Klasificirane informacije
• 11. lipnja – Javnost rada TJV
• 17. rujna – Osobni podaci
• 24. rujna -Postupanje po zahtjevima za pristup informacijama
• 30. rujna – Evidentiranje zahtjeva u službeni upisnik
• 6. listopada – Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci
• 12. listopada – Postupanje po zahtjevima za ponovnu uporabu informacija
• 27. listopada -Proaktivna objava informacija
• 4. studenog – Javnost rada TJV
• 11. studenog – Savjetovanje s javnošću
• 23. studenog – Poslovna, profesionalna i porezna tajna
• 3. prosinca – Klasificirane informacije
• 7. prosinca – Postupanje po zahtjevima za ponovnu uporabu informacija

 

2) Državna škola za javnu upravu, Medulićeva 36, Zagreb

Tijekom ove godine, u okviru programa koji se održavaju u Državnoj školi za javnu upravu, u Zagrebu, Ured povjerenika za informiranje planira održati šest edukacija „Pravo na pristup informacijama“, od čega su tri osnovna, a tri napredna modula. Napredni modul namijenjen je službenicima koji su odslušali osnovni modul, a zanimaju ih pojedina pitanja u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama, kao što su test razmjernosti i javnog interesa, zlouporaba prava, ograničenja pristupa i dr. Osnovni modul prilagodit će se za provedbu online putem, dok se ne uspostave uvjeti za fizičke edukacije, a napredni modul nije moguće održati online, već po uspostavi uvjeta za održavanje radionica uživo.

  • Pravo na pristup informacijama – osnovni modul

1) 20. travnja
2) 18. svibnja
3) 9. studenog

  • Pravo na pristup informacijama – napredni modul

1) 15. lipnja
2) 21. rujna
3) 15. listopada

  • Kako pripremiti i provesti učinkovito savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata – online edukacija (Zoom)

1) 18.-19. ožujka
2) 16.-17. lipnja
3) 6.-7. listopada

Ujedno je planirana prilagodba edukacije „Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci“ na Moodle platformu, a u okviru nadležnosti u provedbi Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, Ured povjerenika sudjeluje i u nastavku provedbe edukacija „Digitalna pristupačnost“.

Također, iako planirane u 2020., regionalne edukacije za Karlovačku i Varaždinsku županiju održat će se u 2021. (29. siječnja i 5. veljače, putem Zoom platforme).

Za sve navedene edukacije u okviru organizacije Državne škole za javnu upravu, službenici za informiranje i drugi zainteresirani službenici i čelnici tijela javne vlasti prijavljuju se putem registracije na njihovom portalu www.dsju.hr.

 

3) Krojene edukacije o pravu na pristup informacijama – za tijela javne vlasti

Povjerenik za informiranje održava krojene edukacije za ciljane skupine tijela javne vlasti ili ciljane skupine službenika. U 2021. planirano je održavanje nekoliko krojenih edukacija, temeljem provedenih analitičkih praćenja internetskih stranica odabranih tijela javne vlasti. O načinu održavanja (putem webinara ili Zoom platforme DŠJU-a), naknadno ćemo izvijestiti na www.pristupinfo.hr.

• 25. veljače: Asset liste-objava skupova podataka – tijela državne uprave
• 26. svibnja: Proaktivna objava informacija – javne ustanove s područja djelatnosti zaštite okoliša i prirode i prostornog uređenja
• 28. svibnja: Proaktivna objava informacija i savjetovanja s javnošću – 20 županija
• 29. lipnja: Proaktivna objava informacija – znanstveni instituti (DŠJU)
• tijekom rujna: Proaktivna objava informacija, savjetovanja s javnošću i javnost rada: Grad Zagreb
• 25. studenog: Proaktivna objava informacija – ustanove u visokom obrazovanju (DŠJU)

 

4) Krojene edukacije o pravu na pristup informacijama – za korisnike

Planirano je i održavanje krojenih edukacija za korisnike, i to za osobito važnu skupinu korisnika – mlade, u skladu s mogućnostima i mjerama koje će biti na snazi, tijekom III. i IV. kvartala:

  • Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
  • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

Godišnje savjetovanje službenika za informiranje – IV. kvartal 2021.

Ako situacija s pandemijom dopusti, treće po redu godišnje savjetovanje službenika za infomiranje tijela javne vlasti iz cijele Hrvatske, a u svrhu razmjene iskustava i postizanja zajedničkog napretka u standardizaciji primjene Zakona, održat će se u listopadu/studenom 2021., i to u Rovinju. Sve informacije će na vrijeme biti dostupne na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje.

 

Za dodatne informacije i upite o planiranim edukacijama, možete nas kontaktirati ne e-mail adrese: lucija.jadrijevic@pristupinfo.hr i ina.volmut@pristupinfo.hr