[:hr]

Na portalu e-savjetovanja otvoreno je savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju od 2018. do 2020. godine: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7259.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.7.2018.

Nacrt Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2018.-2020. izrađen je slijedom obveza koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem ovoj globalnoj inicijativi. Republika Hrvatska je pristupanjem ovoj inicijativi iskazala spremnost podupirati načela transparentnosti, borbe protiv korupcije, osnaživanja građana i korištenja prednosti novih tehnologija kako bi tijela javne vlasti na svim razinama bila učinkovitija i odgovornija, te se stvorili preduvjeti za što učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, odnosno upravljanje javnim resursima. Sve su to vrijednosti na koje se Republika Hrvatska obvezala još u tijeku postupka pridruživanja Europskoj uniji, kroz višegodišnje napore uložene u ispunjavanje zahtjeva reformi i prilagodbi na svim područjima društvenog, političkog i gospodarskog djelovanja. Određeni koraci u ostvarenju tog cilja su već poduzeti sukladno Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju 2012.-2013., te Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju 2014.-2016. Također, izvješća o provedbi Akcijskih planova koja je usvojila Vlada RH, kao i neovisna izvješća koje je pripremila neovisna stručnjakinja na razini međunarodne inicijative, pokazala su da su postignuti značajni rezultati tijekom provedbe, kao i da je potrebno trajno ulagati napore u postizanje pune transparentnosti i otvorenosti kao vodećih principa otvorene vlasti i dobrog upravljanja. Sve to je uzeto u obzir pri stvaranju Akcijskog plana za razdoblje 2018.-2020. koje je provedeno na način da je u proces njegove izrade bila uključena šira javnost te je na taj način i dodatno promovirana vrijednost partnerstva na kojoj počiva ova inicijativa.

Više o inicijativi u Republici Hrvatskoj te prethodnim akcijskim planovima: https://udruge.gov.hr/partnerstvo-za-otvorenu-vlast-271/271

 

[:]