Nakon što je 2. ožujka 2022. godine održana prva online edukacija na temu rješavanja zahtjeva za pristup informacijama, danas, 7. lipnja 2022. održala se i druga online edukacija u suradnji Ureda povjerenika za informiranje i Hrvatskog Crvenog križa, na temu obveze proaktivne objave informacija. Time su društvima Crvenog križa (111 općinskih i gradskih te 20 županijskih društava), koja kao pravne osobe s javnim ovlastima predstavljaju tijela javne vlasti, predstavljene sve obveze propisane Zakonom o pravu na pristup informacijama te načini proaktivnog i reaktivnog ostvarivanja prava.