Povjerenik za informiranje, zajedno sa savjetnicama, održao je 14. prosinca 2021. godine krojenu edukacije o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama na Sveučilištu u Rijeci. Edukacija je bila namijenjena glavnim tajnicima i službenicima za informiranje na fakultetima koji su sastavnice Sveučilišta.

Uvodnim obraćanjima povjerenik za informiranje, dr. sc. Zoran Pičuljan i predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci, dr. sc. Dario Đerđa, istaknuli su važnost pravilne primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, kao jednog od glavnih antikoruptivnih alata.

Nastavak radionice odnosio se na dva stupa primjene Zakona, postupanje po pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama i provođenje prvostupanjskog upravnog postupka te obvezu proaktivne objave informacija, a sudionicima su predstavljeni i nalazi analitičkog praćenja o objavi informacija na internetskim stranicama Sveučilišta i njegovih sastavnica.