U Narodnim novinama broj 83/2014 od 11. srpnja objavljeni su pravilnici za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama koje je temeljem članka 14. stavka 2. i članka 10. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/2013)  donio ministar uprave:

 

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_83_1614.html

 

Pravilnikom uređuje se ustroj, sadržaj i način vođenja službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_83_1615.html

 

Pravilnikom propisuje se način ustrojavanja, vođenja i održavanja Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske.