Zagreb, 8. prosinca 2015. – GONG-ove smjernice za proaktivnu objavu podataka za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave „Otvorena vlast i povjerenje građana“ izrađene su u suradnji s Povjerenicom za informiranje, a namijenjene su lokalnim i područnim (regionalnim) jedinicama, kako bi im se olakšala primjena načela dobrog upravljanja koja se odnose na transparentnost njihova rada te načina uključivanja lokalne zajednice u postupke donošenja odluka i provedbe lokalnih javnih politika. Poticaj za nastanak Smjernica bili su rezultati trećeg vala istraživanja otvorenosti i transparentnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave – LOTUS (2014.) – koje je pokazalo stagnaciju u odnosu na pomake koji su ostvareni 2012. godine.

Smjernice za proaktivnu objavu podataka za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave „Otvorena vlast i povjerenje građana“ možete preuzeti OVDJE