Korisnik prava na pristup informacijama prema članku 25. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15, dalje ZPPI) ima pravo podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje u slučaju kada je tijelo javne vlasti odbilo, djelomično odbilo ili odbacilo zahtjev za pristup informacijama.

Prema ZPPI-ju Povjerenik za informiranje ima zakonsku obvezu jednom godišnje izvijestiti Hrvatski sabor o provedbi ZPPI-ja te se u posljednjem dostavljenom izvješću (za 2020. godinu) navodi kako će Povjerenik nastaviti sa podizanjem efikasnosti rješavanja žalbenih predmeta, predstavki korisnika na rad tijela te sveobuhvatnim aktivnostima vezanim uz praćenje provedbe ZPPI-ja. Vezano uz ocjenu stanja provedbe ZPPI-ja, ističe se kako će se osobiti naglasak u 2021. usmjeriti, između ostalog, na pripremu analitičkog izvješća o tijelima koja nezakonito koriste ograničenja prava na pristup informacijama.

Sukladno navedenom, provedena je analiza koja je obuhvatila 5 najčešće korištenih razloga za uskratu prava na pristup informacijama, te posljedično najčešće pojave nezakonitosti u tim slučajevima, i to u predmetima koji su riješeni do 21. listopada 2021. godine, prilikom čega se nisu uzimala u obzir samo ograničenja iz članka 15. ZPPI-ja, već i drugi razlozi uskrate.

 

Nadalje, ZPPI-jem je osigurana pravna zaštita (žalba) za sve korisnike kojima tijela javne vlasti ne riješe zahtjev za pristup informacijama u roku od 15 dana odnosno u roku od 30 dana ako je rješavanje zahtjeva produženo, a također i kada tijelo javne vlasti odbije ili odbaci zahtjev za pristup informacijama.

U slučaju da tijelo javne nije riješilo zahtjev za pristup informacijama u propisanim rokovima nastaje tzv. „šutnja uprave“ te podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje.

Analiza predmeta po žalbama zbog tzv. „šutnje uprave“ obveza je koju je Povjerenik za informiranje također odredio u Izvješću o provedbi ZPPI za 2020. godinu kao jednu od mjera za podizanje efikasnosti rješavanja žalbenih predmeta.

U tom smislu provedena je analiza sa svrhom omogućavanja provedbe ciljanih nadzora nad tijelima koja najčešće koriste tzv. „šutnju uprave“ odnosno ignoriraju zahtjeve korisnika.

 

Obje analize objavljene su na internetskim stranicama Povjerenika za informiranje i možete ih preuzeti ovdje.