Povjerenica za informiranje je sukladno Planu prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2015. godinu od 22. listopada 2015. godine raspisala javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za slobodna radna mjesta stručnog suradnika (1 izvršitelj/ica) i višeg stručnog referenta (1 izvršitelj/ica) u Službi za promociju i praćenje prava na pristup informacijama, te samostalnog upravnog referenta (1 izvršitelj/ica) u Službi za zaštitu prava na pristup informacijama. Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, broj 136/15 od  18. prosinca 2015. godine, na web stranci Ministarstva uprave  i na web stranici Povjerenika za informiranje.

Postupak provedbe javnog natječaja provodila je tročlana Komisija za provedbu javnog natječaja, koja je po provedenom testiranju  znanja i sposobnosti  kandidata te nakon razgovora s kandidatima Povjerenici za informiranje podnijela izvješće o provedenom natječaju i rezultatima testiranja.

Na temelju ukupno ostvarenih rezultata kandidata, Povjerenica za informiranje donijela je rješenja o prijmu u državnu službu, kako slijedi:

  • Za radno mjesto samostalnog upravnog referenta u Službi za zaštitu prava na pristup informacijama (1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme) – Tanja Dvorski, mag.iur.
  • Za radno mjesto stručnog suradnika u Službi za promociju i praćenje prava na pristup informacijama  (1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme) – Lucija Jadrijević, mag.pol.
  • Za radno mjesto višeg stručnog referenta u Službi za promociju i praćenje prava na pristup informacijama    (1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme) – Marija Baraba, bacc. admin. public.