[:hr]

Povjerenica za informiranje je sukladno Planu prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2017. godinu 6. prosinca 2017. godine raspisala javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za slobodno radno mjesto savjetnika (1 izvršitelj/ica) u Službi za zaštitu prava na pristup informacijama. Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, broj 121/17 od 6. prosinca 2017. godine, na web stranci Ministarstva uprave i na web stranici Povjerenika za informiranje.

Postupak provedbe javnog natječaja provodila je tročlana Komisija za provedbu javnog natječaja, koja je po provedenom testiranju  znanja i sposobnosti  kandidata te nakon razgovora s kandidatima Povjerenici za informiranje podnijela izvješće o provedenom natječaju i rezultatima testiranja.

Na temelju ukupno ostvarenih rezultata kandidata, Povjerenica za informiranje donijela je rješenja o prijmu u državnu službu, kako slijedi:

  • Za radno mjesto savjetnika u Službi za zaštitu prava na pristup informacijama (1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme) – Ivo Vukić, mag.iur.

 

[:]