Povjerenik za informiranje pokrenuo je postupak javne nabave radova za uređenje poslovnog prostora koji se nalazi u Zagrebu, Trg žrtava fašizma 3.

Obavijest o nadmetanju u ovom postupku javne nabave objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 21. veljače 2020. godine pod brojem: 2020/S 0F2-0007392.

Objavi navedene obavijesti o nadmetanju možete pristupiti putem tražilice na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/), izravno putem slijedeće poveznice:

ili na internetskim stranicama Povjerenika za informiranje, na poveznici:

Slijedom navedenog, pozivamo sve gospodarske subjekte, zainteresirane za izvođenje navedenih radova, da najkasnije do 12. ožujka 2020. godine do 13,00 sati dostave svoje ponude za izvođenje radova, prema uputama i uvjetima navedenim u priloženoj Dokumentaciji o nabavi.

Ističemo da se ponude mogu podnijeti isključivo putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.