Nastavno na postojeće upute i smjernice te edukacijske programe koji se kontinuirano provode u svrhu osiguranja pravilne primjene Zakona o pravu na pristup informacijama i olakšavanja rada službenika za informiranje, Povjerenik za informiranje izradio je i dodatne  Preporuke o nužnim preduvjetima za učinkovit pristup informacijama, koje su korisne kako za službenike za informiranje i čelnike tijela, kojima se ukazuje se na potrebne organizacijske preduvjete, čijim ispunjavanjem se može olakšati rad službenika za informiranje.

Također, s ciljem uklanjanja nedoumica i ujednačavanja prakse tijela javne vlasti u odnosu na naplatu materijalnih troškova i troškova dostave informacije te osiguranja i pravilne primjene odredbi članka 19. Zakona Povjerenik za informiranje izradio je Uputu za primjenu članka 19. Zakona i Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija.

Navedeni Kriteriji su temeljeni propis za sva tijela javne vlasti kada u postupcima ostvarivanja prava na pristup informacijama naplaćuju stvarne materijalne troškove i troškove dostave informacije. U Uputi su detaljno pojašnjena postupanja prilikom naplate troškova manjih od 50 kuna, do 150 i iznad 150 kuna, pravne posljedice neplaćanja, pravna zaštita, naplata po posebnim propisima te obveza proaktivne objave visine naknade i drugi aspekti naplate troškova.

U praksi su uočene različite nepravilnosti u primjeni Kriterija i načinu izračuna troškova prilikom rješavanja zahtjeva za pristup većem broju informacija. Stoga se službenici za informiranje tijela javne vlasti upućuju da se prilikom naplate troškova rukovode odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o općem upravnom postupku i Kriterija, uz pojašnjenja utvrđena ovom Uputom.