[:hr]

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“ Povjerenika za informiranje, a koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, ukupne vrijednosti 600.000,00 HRK i čija provedba traje od listopada 2017. do rujna 2018., povjerenica za informiranje započinje s projektnim aktivnostima.

U prosincu 2017. održat će se dva tematska webinara namijenjena službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti i drugim zaposlenicima koji se u svom radu susreću sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) i zahtjevima za pristup informacijama:

  • webinar “Postupanje sa zahtjevima za pristup informacijama” – četvrtak, 7. prosinca 2017., u 14:00 sati
  • webinar “Poslovna, profesionalna i porezna tajna – postupanje sa zahtjevom” – ponedjeljak, 11. prosinca 2017., također u 14:00 sati

Planirano trajanje webinara je 45 minuta, a zainteresiranim sudionicima pristup webinaru omogućen je s bilo kojeg mjesta gdje ima računalo sa zvukom i pristup internetu. Prilikom webinara  sudionici imaju mogućnost dobivanja odgovora od predavača na postavljena pitanja.


Pozivamo Vas da se prijavite za sudjelovanje na webinaru kojeg smatrate korisnim s obzirom na odabranu temu, slanjem e-maila na adresu bpetrovic@pristupinfo.hr, koji će sadržavati Vaše IME, PREZIME, RADNO MJESTO I NAZIV TIJELA JAVNE VLASTI u kojem radite. Navedeni podaci potrebni su nam radi evidencije koju smo dužni voditi u svrhu izvještavanja provedbenih tijela o aktivnostima koje se provode u sklopu ESF projekta.

Potom se potrebno u četvrtak, 7. prosinca i/ili ponedjeljak, 11. prosinca, pridružiti webinaru nekoliko minuta prije 14:00 sati, na poveznici https://connect.carnet.hr/informiranje/, na kojoj se prijavljujete kao GOST (nije potrebna lozinka), također unošenjem svog imena i prezimena i, po mogućnosti, naziva tijela javne vlasti iz kojeg dolazite (barem kratice).

Od dodatne opreme potrebni su Vam samo zvučnici ili slušalice.


Službeni poziv za sudjelovanje na webinaru možete pronaći ovdje, odnosno ovdje.

[:]