Povjerenik za informiranje u suradnji s Državnom školom za javnu upravu održava kratku, besplatnu online edukaciju o primjeni članaka 10., 11. i 12. Zakona o pravu na pristup informacijama za JLP(R)S s područja Karlovačke i Varaždinske županije.

Edukacija za jedinice s područja Karlovačke županije održat će se 29. siječnja, a za jedinice s područja Varaždinske županije 5. veljače 2021. godine, putem Zoom platforme, u trajanju od tri školska sata, 10:00-12:15.

Namijenjene su službenicima za informiranje i drugim zaposlenicima tijela javne vlasti koji u svom radu primjenjuju Zakon o pravu na pristup informacijama te će se prikazati rezultati praćenja internetskih stranica i dati preporuke za usklađenje sa zakonskim obvezama proaktivne objave informacija, provedbe savjetovanja s javnošću i osiguravanja javnosti rada.

Na edukaciji mogu sudjelovati i drugi službenici za informiranje iz tijela javne vlasti s područja navedenih županija, koja nisu bila predmetom praćenja, a zainteresirani su za navedenu temu.

Ljubazno molimo da se na vrijeme prijavite preko portala Državne škole za javnu upravu, na poveznicama

Nakon registracije na portalu Državne škole za javnu upravu, zaprimit ćete poveznicu na Zoom platformu i upute za sudjelovanje na radionici. Za sva dodatna pitanja, kontaktirajte nas na adresu lucija.jadrijevic@pristupinfo.hr.