S ciljem utvrđivanja u kojoj mjeri nacionalni sportski savezi ispunjavaju zakonsku obvezu imenovanja službenika za informiranje i objave informacija propisanih točkom 13. članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje je tijekom lipnja 2020. godine proveo izravan uvid u službene internetske stranice 84 nacionalna sportska saveza koja se nalaze na instruktivnom Popisu tijela javne vlasti te je dodatno obavijesti 15 sportskih saveza osoba s invaliditetom da su obvezi imenovati službenika za informiranje i dostaviti potrebne podatke sa svrhom ažuriranja Popisa tijela javne vlasti na koji su dodani.

Slijedom navedenog, u svrhu utvrđivanja koji sportski savezi su uskladili svoje postupanje s odredbama Zakona i preporukama Povjerenika, tijekom listopada 2020. godine je provedeno kontrolno praćenje, kojim se utvrdilo da je samo 17 nacionalnih sportskih saveza ostvarilo veći broj bodova u odnosu na praćenje provedeno u lipnju 2020. godine, jer su na svojim internetskim stranicama objavili sve ili neke od informacija propisanih točkom 13. članka 10. Zakona.

Prilikom praćenja u lipnju, nijedan od 84 nacionalna sportska saveza nije ostvario maksimalna 4,5 boda. Nakon kontrolnog praćenja, utvrđeno je da je njih osam ostvarilo maksimalne bodove te da su tri saveza ostvarila 4 od moguća 4,5 boda (uz Hrvatski savez za skokove u vodu i Hrvatski sportski plesni savez koji su ostali na ostvarena 4 boda), pri čemu neki od njih predstavljaju primjere najbolje prakse drugim savezima.

Ono što je i dalje zabrinjavajuće jest da je i nakon kontrolnog praćenja još uvijek ostao velik broj saveza koji nisu ostvarili nijedan bod, odnosno taj broj je smanjen s 57 na 47 (56%).

Više o metodologiji praćenja i ostvarenim bodovima sportskih saveza, možete pogledati u Analitičkom izvješću br. 3/2020, dok je kontrolno praćenje dostupno ovdje.