Povjerenik za informiranje dr.sc. Zoran Pičuljan i savjetnica povjerenika za informiranje mr.sc. Ina Volmut održali su 18. prosinca 2019. predavanje u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci na temu Želim znati, želim sudjelovati: pravo na pristup informacijama.

Predavanje, čija je okosnica bila približavanje mehanizama koje korisnicima pruža Zakon o pravu na pristup informacijama, uključujući i ponovnu uporabu informacija i savjetovanja s javnošću, dio je Kampanje za mlade koje Povjerenik za informiranje provodi u cilju poticanja mladih da se snažnije uključe u daljnji razvoj demokratskog društva i transparentne i odgovorne javne uprave.