Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12), Povjerenica za informiranje raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za mjesto samostalnog upravnog referenta – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme u Službi za zaštitu prava na pristup informacijama.

Cjeli dokument natječaja možete pogledati  i preuzeti na donjem linku.

JAVNI NATJEČAJ-SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT

Priopćenje o izvorima za pripremanje kandidata za testiranje možete pogledati ovdje

Priopćenje o opisu poslova radnog mjesta raspisanog natječaja i mjerila za određivanje plaće možete pogledati ovdje

Priopćenje o testiranju i intervjuu za prijam u državnu službu u Uredu povjerenika za informiranje  možete pogledati ovdje