Povjerenica za informiranje podnijela je Hrvatskom saboru Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama  za 2015. godinu, u skladu s djelokrugom rada i povjerenim joj zadacima, kako je to navedeno u članku 60. , stavak 4. i 5., te članku 35., stavak 3., alineja 8. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Izvješće sadrži detaljan prikaz postupanja prema zahtjevima za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupanja u okviru žalbenog postupka, kao i temeljem predstavki i upita korisnika, zatim podatke o provedbi inspekcijskog nadzora i podatke vezane uz analitičko praćenje provedbe pojedinih odredbi Zakona, kao i druge činjenice vezane uz postupanje Povjerenika za informiranje tijekom izvještajnog razdoblja.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama će u okviru procedure u parlamentu biti upućeno na davanje mišljenja Vladi RH, te na raspravu na saborske odbore, nakon čega će zastupnici na sjednici raspravljati i glasovati o njemu.

Izvješće možete pronaći ovdje: (.doc/.pdf)