OBAVIJEST

Aplikacija za dostavu Godišnjeg izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama zbog tehničkih poteškoća dana 21.1.2019. godine neće biti u funkciji.