Informacije o okolišu

Informacije o okolišu predstavljaju informacije od iznimnog javnog interesa te su neposredno vezane uz zaštitu zdravlja ljudi, održivi razvoj i kvalitetu života budućih generacija. Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, između ostalih, najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske utvrđene člankom 3. i temelj za tumačenje Ustava, stoga mogućnost pristupa informacijama o okolišu neposredno utječe na pravo sudjelovanja javnosti u odlučivanju o pitanjima zaštite okoliša, što predstavlja značajan alat koji građanima daje legitimaciju da budu aktivni sudionici u kreiranju javnih politika i odluka koje se odnose na zaštitu okoliša. U tom smislu, dostupnost informacija o okolišu od posebne je važnosti i javnog interesa.

Zakon o zaštiti okoliša obvezuje tijela javne vlasti na osiguranje pristupa informacijama o okolišu, koje posjeduju i/ili nadziru, u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo pristupa informacijama o okolišu odnosi se na svaku informaciju u pisanom, vizualnom, slušnom, elektroničkom ili bilo kojem drugom dostupnom obliku, koja se odnosi na Zakonom taksativno pobrojana okolišna pitanja (čl. 155).

Zakonom o zaštiti okoliša je ujedno propisana obveza tijela javne vlasti da osigura u okviru svoje nadležnosti redovitu (proaktivnu) objavu informacija o okolišu u skladu s navedenim Zakonom, putem dostupnih elektroničkih baza podataka ili putem drugih odgovarajućih sredstava informiranja, a osobito tekstove međunarodnih ugovora i sporazuma, propise, strategije, planove, programe i druge dokumente vezane uz zaštitu okoliša, kao i izvješća o provedbi međunarodnih sporazuma i propisa te izvješća o stanju okoliša (čl. 156).

Svaki građanin (fizička osoba), kao i svaka pravna osoba, ima pravo od tijela javne vlasti tražiti informacije o okolišu.

Povjerenik za informiranje u žalbenom postupku štiti pravo na pristup informacijama o okolišu (čl. 156., st. 6.), a na sva pitanja prava na pristup informacijama u postupcima prema Zakonu o zaštiti okoliša koja nisu uređena tim Zakonom i njegovim provedbenim propisima, primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (čl. 5., st.1.).

Zakon o zaštiti okoliša također uređuje pravo sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u odlučivanju o određenim djelovanjima i djelatnostima vezano za pitanja zaštite okoliša, a pogotovo se naglašava obveza tijela javne vlasti da na prikladan način, pravodobno i djelotvorno obavijeste javnost o pravu sudjelovanja u navedenim postupcima odlučivanja.

Kada Zakon o zaštiti okoliša i njegovi provedbeni propisi ne određuju posebne postupke pristupa informacijama o okolišu, tada se korisnici prava na pristup informacijama mogu, osim žalbe, služiti i drugim sredstvima kojima se štiti njihovo pravo na pristup informacijama, kao što su predstavke upućene Povjereniku za informiranje, kojima se upozorava na nepravilno provođenje odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama, te predlaganje provođenja inspekcijskog nadzora.

Povjerenik za informiranje u žalbenom postupku štiti pravo na pristup informacijama o okolišu (čl. 156., st. 6.), a na sva pitanja prava na pristup informacijama u postupcima prema Zakonu o zaštiti okoliša koja nisu uređena tim Zakonom i njegovim provedbenim propisima, primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (čl. 5., st.1.).

Zakon o zaštiti okoliša također uređuje pravo sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u odlučivanju o određenim djelovanjima i djelatnostima vezano za pitanja zaštite okoliša, a pogotovo se naglašava obveza tijela javne vlasti da na prikladan način, pravodobno i djelotvorno obavijeste javnost o pravu sudjelovanja u navedenim postupcima odlučivanja.