Na sjednici održanoj 14. lipnja 2019. Hrvatski sabor je sa 105 glasova ‘za’ i 3 ‘protiv’ prihvatio Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. koje je Povjerenik za informiranje dr.sc. Zoran Pičuljan predstavio zastupnicima 6. lipnja 2019. godine.

U tekstu Zaključka o prihvaćanju izvješća posebno se naglašava da su tijela javne vlasti dužna odgovarati na zahtjeve za pristup informacijama i kada ih podnose članovi predstavničkih tijela (Hrvatskog sabora, Gradske skupštine Grada Zagreba, županijskih skupština te općinskih i gradskih vijeća), bez obzira na njihovo pravo na podnošenje zastupničkih i vijećničkih pitanja.

Cjelovito izvješće i tekst Zaključka dostupni su na ovoj poveznici.