Povjerenik za informiranje je zadužen za predlaganje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i upoznavanje istih s njihovim obvezama u vezi s primjenom Zakona o pravu na pristup informacijama.

Također je jedna od zakonskih obveza Povjerenika za informiranje pravodobno i redovito obavještavanje stručne i opće javnost o aktualnim temama iz područja prava na pristup informacijama, a posebno o ostvarivanju prava korisnika na pristup i ponovnu uporabu informacija te poticanje i održavanje kontinuirane suradnje Povjerenika s organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom, drugim institucijama i medijima, organiziranje javnih tribina, okruglih stolova, rasprava i savjetovanja.

U prilogu se nalazi Pregled edukacija i promotivnih aktivnosti u 2014.