Povjerenica za informiranje u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom organizira edukaciju za novinare o pristupu informacijama i praktičnoj primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama u novinarskom poslu.

 

Više u prilogu – Edukacija Mediji u akciji 27.8.2014.pdf