Povodom međunarodnog dana prava na pristup informacijama koji se obilježava 28. rujna 2014.   Povjerenica za informiranje poziva građane,  predstavnike udruga  i drugih  pravnih osoba  na „Dan otvorenih vrata“ 25. rujna 2014.  od 10:00-12:30, Jurišićeva 19/II.