Zagreb, 14. prosinca 2018. – U okviru provedbe Twinning light projekta „Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama“ koji od kolovoza 2018. godine provode Povjerenik za informiranje i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU iz Republike Hrvatske i Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore, u studijskom su posjetu institucijama Republike Hrvatske 10.-14. prosinca 2018. godine boravili Muhamed Gjokaj, predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Čedo Mitrović, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Biljana Božić, rukovoditelj Odsjeka za slobodan pristup informacijama Agencije, Mirsada Suljević, pravnica u Odsjeku za slobodan pristup informacijama Agencije i Nikola Mrdak, pravnik u Odsjeku za slobodan pristup informacijama Agencije.

Temeljni su ciljevi studijskog posjeta bili usporediti zakonodavne i strateške okvire za primjenu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija u svjetlu recentnih prilagodbi pravnog okvira na razini EU, te analiza i usporedba prikupljenog iskustva Povjerenika za informiranje i Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u praćenju primjene zakonodavnog okvira na svim razinama, s naglaskom na sistematiziranje podataka o postupanju tijela javne vlasti u okviru aplikacije za podnošenje godišnjeg izvješća o primjeni prava na pristupi informacijama.

Tijekom posjete je također prezentiran sustav za upravljanje spisima kod Povjerenika za informiranje, kao i mogućnosti povezivanja aplikacije popis tijela javne vlasti s drugim funkcionalnim alatima poput npr. elektroničkog upisnika na razini tijela javne vlasti.

Povjerenik za informiranje dr.sc. Zoran Pičuljan gostima iz Crne Gore također je predstavio načelne planove za daljnji rad institucije Povjerenika za informiranje u sljedećem petogodišnjem mandatu.

Studijski je posjet obuhvatio i sastanak u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, gdje su teme za razgovor bile izazovi u kreiranju i primjena Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, čije će preuzimanje u dogledno vrijeme također biti dijelom mjerila za zatvaranje dijela pregovora u Crnoj Gori. Na sastanku u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva državni tajnik Bernard Gršić je održao zanimljivu prezentaciju o Portalu otvorenih podataka i funkcionalnoj nadgradnji i daljnjem uvezivanju sustava e-Građani. Goste iz Crne Gore najviše su zanimali planovi Središnjeg državnog ureda u smjeru standardizacije kvalitete otvorenih podataka, njihovog prikupljanja i sistematizacije i poticanja ponovne uporabe otvorenih podataka, što će se financirati u okviru dvogodišnjeg projekta sufinanciranog iz ESF-a.

Tijekom posjete Pravnom fakultetu u Rijeci gosti iz Crne Gore imali su prilike čuti iskustva i razmišljanja vezano uz dorade zakonodavstva na području upravnog postupka i upravnih sporova, kao i prezentaciju o radu Knjižnice Pravnog fakulteta koja je kroz godine prikupila impresivan broj svezaka, repozitorija i baza podataka na području domaćeg i europskog prava, a tijekom posjete Upravnom sudu u Rijeci diskutiralo se o specifičnostima sudske prakse kao i mogućem razilaženju u tumačenju prava od strane tijela koja rješavaju prema zahtjevima u odnosu na tijela koja pružaju zaštitu nekog prava.

Studijski je posjet zaokružen posjetom Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske, gdje je o pristupu informacijama u sustavu Vlade RH, ali i o iskustvima Republike Hrvatske u predpristupnim pregovorima, posebno u poglavlju 23. Pravosuđe i temeljna prava govorio predstojnik Ureda predsjednika Vlade RH Zvonimir Frka- Petešić .