Ured povjerenika za informiranje je u travnju i svibnju 2021. godine proveo analitičko praćenje internetskih stranica 75 javnih ustanova s područja djelatnosti “zaštite okoliša i održivog razvoja te prostornog uređenja” sa svrhom utvrđivanja razine usklađenosti s obvezama koje propisuje članak 10. stavak 1. točke 4., 7., 8., 9. i 13. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Cilj je bio utvrditi jesu li i na koji način na njihovim službenim internetskim stranicama objavljene informacije o njihovom području rada, podaci o izvoru financiranja, proračunu i njihovom izvršenju, dokumenti kojima se utvrđuju prihodi i rashodi, informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima i donacijama, informacije o postupcima javne nabave sukladno zakonu kojim se ona uređuje te informacije o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija sukladno Zakonu.

Rezultate praćenja možete pogledati u Analitičkom izvješću br. 1/2021 – Proaktivna objava informacija na internetskim stranicama javnih ustanova s područja djelatnosti “zaštite okoliša i održivog razvoja te prostornog uređenja” (članak 10. stavak 1. točke 4., 7., 8., 9. i 13. Zakona o pravu na pristup informacijama) koje možete preuzeti ovdje.