Povjerenik za informiranje je početkom studenog 2020. godine proveo praćenje internetskih stranica 28 tijela državne uprave, odnosno 16 ministarstava i 12 držanih upravnih organizacija te Glavnog tajništva Vlade RH i 10 ureda Vlade RH, sa svrhom utvrđivanja u kojoj mjeri ispunjavaju obvezu propisanu člankom 10. stavkom 1. točkom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno jesu li i na koji način na njihovim službenim internetskim stranicama objavljene informacije o unutarnjem ustrojstvu, s imenima i kontaktima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica.

Praćenjem su obuhvaćene rubrike gdje su objavljene informacije o ustrojstvu i kontakti, zatim objava uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu, objava podataka o unutarnjim ustrojstvenim jedinicama (naziv i djelokrug), podataka o čelniku tijela te o voditeljima ustrojstvenih jedinica svih razina (uprave, sektori, službe, odjeli, ispostave i sve ostale jedinice). Dodatno je praćeno jesu li ispunjene i neke druge preporuke Povjerenika za informiranje, kao što su objava organizacijskog ustrojstva u grafičkom obliku, objava adresara (u otvorenom formatu) i objava životopisa dužnosnika i rukovodećih državnih službenika.

Rezultate praćenja možete pogledati ovdje.