U srijedu, 20. ožujka 2019., s početkom u 14:00 sati, održat će se tematski webinar namijenjen službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti. Planirana tema odnosi se na postupanje sa zahtjevima za pristup informacijama te će u 45 minuta biti obrađeni svi koraci koje je potrebno poduzeti prilikom zaprimanja i rješavanja zahtjeva.

Zainteresiranim sudionicima pristup webinaru omogućen je s bilo kojeg mjesta gdje postoji računalo sa zvukom i pristupom internetu. Prilikom webinara  sudionici imaju mogućnost dobivanja odgovora predavača na postavljena pitanja.


Pozivamo Vas da se u srijedu, 2o. ožujka 2019., pridružite webinaru nekoliko minuta prije 14:00 sati, na poveznici https://connect.carnet.hr/informiranje/, na kojoj se prijavljujete kao GOST (nije potrebna lozinka), također unošenjem svog imena i prezimena i, po mogućnosti, naziva tijela javne vlasti iz kojeg dolazite (barem kratice).

Od dodatne opreme potrebni su Vam samo zvučnici ili slušalice.