(KLASA: UP/II-008-07/20-01/402) – omogućeno pravo na pristup preslici zapisnika sa sjednice Povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš.

Korisnik prava na pristup informacijama je zatražio od Ministarstva zaštite okoliša i energetike Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš – za zahvat dogradnje luke otvorene za javni promet Karigador-Brtonigla.

Tijelo javne vlasti odbilo je zahtjev korisnika zbog poslovne tajne te jer se radi o informaciji u postupku izrade.

U žalbenom postupku Povjerenik za informiranje je utvrdio kako je prvostupanjsko tijelo neosnovano odbilo zahtjev korisnika obzirom da nisu utvrđeni elementi zbog kojih bi tražena informacija predstavljala poslovnu tajnu sukladno zakonu, a u navedenom postupku nije prihvaćen niti stav prvostupanjskog tijela da se u konkretnom slučaju radilo o nedovršenoj informaciji.

Povjerenik za informiranje je stoga poništio prvostupanjsko rješenje te u cijelosti omogućio pristup traženom zapisniku, pri čemu je uzeto u obzir i da su osobni podaci koji su u njemu navedeni imena i prezimena te stručna sprema članova povjerenstva koji donose odluke vezano za okolišna pitanja, a koji ne predstavljaju zaštićene osobne podatke.

Odluka je dostupna na tražilici Povjerenika za informiranje TOM.