Ured povjerenika za informiranje je 23. prosinca 2020. godine, upućujući poziv medijskim kućama na dostavu prijedloga, komentara i mišljenja o Zakonu o pravu na pristup informacijama, s rokom dostave 11. siječnja 2021. godine zaključio ciklus prethodnih rasprava sa stručnom javnosti o mogućim doradama ovog zakonskog okvira.

U rujnu 2020. godine je Povjerenik za informiranje započeo ovaj proces održavanjem tematskih rasprava s predstavnicima akademske zajednice, predstavnicima institucija koje djeluju na komplementarnim područjima zaštite posebnih interesa (osobni podaci, klasificirani podaci), nizom tijela javne vlasti središnje državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima. Taj se proces uslijed pandemijskih okolnosti nastavio online putem, i to s udrugama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,  tijelima koja su imatelji značajnih podataka pogodnih za ponovnu uporabu, te udruga i u konačnici medija.

Ured povjerenika za informiranje će prikupljena mišljenja i stavove analizirati i prenijeti članovima radne skupine koju će u svrhu izrade Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama imenovati Ministarstvo pravosuđa i uprave i za koju se očekuje da će u siječnju 2021. godine započeti s radom.