U utorak 22. rujna 2020. godine, uoči početka pune primjene Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/2019), za sva tijela javnog sektora je održan virtualni okrugli stol „Digitalna pristupačnost od zakona do prakse“, u organizaciji Središnjeg državnog ureda za digitalno društvo, Povjerenika za informiranje i Državne škole za javnu upravu, a na kojoj su, uz organizatore, sudjelovali predstavnici udruga osoba s invaliditetom, CARNET-a, Sveučilišnog računskog centra (SRCE) i Državne geodetske uprave.

Cilj ovog okruglog stola bio je, uz najavu pune primjene Zakona za sva tijela neovisno o vremenu nastanka njihovih mrežnih stranica, ukazati tijelima da je prilagodba digitalne pristupačnosti kontinuirana zadaća.

U uvodnom obraćanju Kristina Posavec (zamjenica državnog tajnika Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva), dr. sc. Zoran Pičuljan (Povjerenik za informiranje) i Rudolf Vujević (ravnatelj, Državna škola za javnu upravu), su naglasili je da je okrugli stol prilika da se predstavi dosadašnji rad na ostvarivanju bolje digitalne pristupačnosti iz perspektive udruga osoba s invaliditetom, tijela javnog sektora i tijela zaduženih za provedbu i praćenje Zakona.

Na početku panel rasprave, Marko Kovačić (Ured povjerenika za informiranje) istaknuo je izazove i dvojbe s kojima se u praktičnoj primjeni Zakona susreću tijela javnog sektora te najavio nastavak podrške svim tijelima javnog sektora u ispunjavanju zakonskih obveza vezanih uz pristupačnost.

Dr. sc. Tamara Horvat Klemen (Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva) opisala je iskustva i rezultate u organizaciji i provedbi programa osposobljavanja djelatnika tijela javnog sektora o primjeni Zakona, koji je vrlo dobro prihvaćen od strane tijela javnog sektora.

U nastavku panela, Katarina Strunjak (Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH) opisala je izazove s kojima se u pristupu digitalnom sadržaju susreću osobe s tjelesnim invaliditetom i istaknula primjere dobre prakse digitalne pristupačnosti, dok je Bruno Tot (Hrvatski savez slijepih) demonstrirao asistivne tehnologije kojima se slijepe i slabovidne osobe služe u pristupu digitalnom sadržaju.

U posljednjem dijelu panel rasprave, Sanda Starešina (CARNET), Jasmina Plavac (SRCE) i Petra Sajko Hlušička (Državna geodetska uprava) iznijele su iskustva svojih institucija u prilagodbi internetskih stranica zahtjevima pristupačnosti.

Zbog epidemiološke situacije okrugli stol održan je putem videokonferencijskog sustava Državne škole za javnu upravu, a program je pratilo više od 150 sudionika.

Sudionici su postavljali pitanja o aspektima pristupačnosti, osobito u vezi početne samoprocjene usklađenosti internetskih stranica, izrade izjave o pristupačnosti i procjeni nerazmjernog opterećenja.

Virtualni okrugli stol završio je zaključkom da su u proteklih godinu dana učinjeni značajni pomaci u ostvarivanju digitalne pristupačnosti, ali i da je potrebno nastaviti s kontinuiranom edukacijom tijela javnog sektora kako bi se uklonile digitalne barijere.