Povjerenik za informiranje održava regionalnu radionicu za tijela javne vlasti „ZA TRANSPARENTNOST I OTVORENOST TIJELA JAVNE VLASTI: USPJEŠNA PRIMJENA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA“, koja će se održati u Zagrebu, u petak, 8. lipnja 2018. godine, 8:30-13:00 sati, u dvorani Mediteran hotela International, Miramarska cesta 24, Zagreb.

Povjerenik za informiranje organizira ovu radionicu u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“, koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, čija je ukupna vrijednost 600.000,00 HRK i čija je provedba započela u listopadu 2017., a trajat će do kraja rujna 2018.

Cilj je projekta doprinijeti jačanju kapaciteta ključnih dionika prava na pristup informacijama – tijela javne vlasti u ovom dijelu Hrvatske, ali i korisnika informacija da što efikasnije primjenjuju i koriste Zakon o pravu na pristup informacijama  i na taj način doprinose transparentnom, otvorenom i responsivnom radu vlasti i javne uprave u Republici Hrvatskoj.

Radionica je namijenjena svim službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti s područja Zagrebačke županije, a osmišljena je kao edukacijski program s interaktivnom komponentom, s ciljem usvajanja znanja i vještina za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama uz praktične savjete te odgovore na pitanja. Ukratko će biti predstavljeni i rezultati analitičkog praćenja provedbe Zakona od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Zagrebačke županije te preporuke za poboljšanje stanja.

Na radionici će se dijeliti edukativno-promotivni materijali Povjerenika za informiranje te će svi sudionici nakon pohađanja edukacije dobiti potvrde o sudjelovanju.


U privitku se nalazi program radionice, a radi ograničenog broja mjesta, molimo Vas da svoje sudjelovanje obavezno najavite na e-mail adresu lucija.jadrijevic@pristupinfo.hr, najkasnije do srijede, 6. lipnja 2018., do 10 sati.


Program radionice dostupan je ovdje.