OBAVIJEST TIJELIMA JAVNE VLASTI O DOSTAVI IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU

U svrhu ispunjenja zakonske obveze iz članka 60. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) Povjerenik za informiranje poziva tijela javne vlasti da se upoznaju s Odlukom o obrascu i načinu dostave podataka za Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu. Odlukom se određuje način dostave podataka te sadržaj elektronskog obrasca putem kojeg se podaci dostavljaju.

Odluku možete pronaći ovdje:

Tijela javne vlasti dužna su godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija dostaviti najkasnije do 31. siječnja 2019. godine isključivo putem aplikacije za dostavu izvješća, popunjavanjem elektroničkog obrasca, na poveznici http://izvjesca.pristupinfo.hr/.

U svrhu pripreme za dostavu izvješća, tijela javne vlasti koja nisu imenovala službenika za informiranje ili nisu ažurirala podatke u aplikaciji Popis tijela javne vlasti dužna su postupiti prema uputi sadržanoj u Odluci Povjerenika za informiranje i dostaviti podatke do 31. prosinca 2018. godine, na adresu “izvjescezppi@pristupinfo.hr“, i to putem Obrasca za dostavu podataka, koji se nalazi u prilogu Upute za provedbu članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama, dostupne na poveznici  Upute, smjernice, obrasci (Upute i Smjernice – Uputa za provedbu članka 13. ZPPI (.pdf/.doc) | Obrazac za dostavu podataka – članak 13. ZPPI).

Napominjemo kako je rok za dostavu izvješća produljen do 8. veljače 2019. godine.