Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 132. sjednici, održanoj 14. srpnja 2022. godine, usvojila Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. – 2023.

Akcijski plan izrađen je slijedom obveza koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem ovoj globalnoj inicijativi 2011. godine, a prioritetna područja obuhvaćena Akcijskom planom su: transparentnost, borba protiv korupcije, otvorenost, sudjelovanje građana/civilnoga društva u procesima izrade, provedbe i praćenja javnih politika, provedba Partnerstva za otvorenu vlast na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te održivost inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Povjerenik za informiranje nositelj je aktivnosti vezanih za unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama te sunositelj aktivnosti kojima se želi dodatno unaprijediti provedba savjetovanja s javnošću te poticati provedba inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast na lokalnim razinama.

Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. – 2023. dostupan je na putem poveznice u nastavku: https://udruge.gov.hr/vijesti/usvojen-akcijski-plan-a-provedbu-inicijative-partnerstvo-za-otvorenu-vlast-u-republici-hrvatskoj-za-razdoblje-2022-2023/5559