Informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva (UP/II-342/19) – djelomično omogućen pristup ugovoru uz zaštitu osobnih podataka.

Korisnik je je zahtjevom zatražio od Pomorskog fakulteta u Rijeci ugovor o izradi internetske stranice sklopljen između fizičke osobe i Pomorskog fakulteta u Rijeci.

Pomorski fakultet u Rijeci odbio je navedeni zahtjev temeljem članka 23. stavka 5. točke 2., a vezano uz članak  15. stavak 2. točku 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer je zatražena informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva.

U žalbenom postupku utvrđeno je kako ugovor o autorskom djelu, sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, ne može sam po sebi biti autorsko djelo jer mu manjkaju određeni elementi da bi ga se moglo smatrati autorskim djelom, s obzirom da se izrađuje po određenom zadanom, šablonskom konceptu slijedeći primjenjive zakonske odredbe, a radi čega se sadržaj takvog ugovora ne može uzdići na razinu intelektualne dragocjenosti i jedinstvenog kreativnog uratka. Također, utvrđeno je da je u prvostupanjskom rješenju istaknuta pogrešna pravna osnova uskrate informacije, s obzirom da ugovor o autorskom djelu ne predstavlja sam po sebi autorsko djelo, već je autorsko djelo usluga koja je predmet ugovora – izrada internetske stranice.

Kako predmetni ugovori sadrže osobne podatke utvrđeno je da prevladava potreba zaštite prava na ograničenje u odnosu na javni interes u odnosu na OIB i broj žiro računa autora, dok omogućavanje pristupa imenu i prezimenu autora ne bi dovelo do povrede osobnih podataka, s obzirom da se radi o raspolaganju javnim sredstvima te je davanje imena i prezimena osobe koja prima javna sredstva od tijela javne vlasti minimum informacija koji treba biti dostupan javnosti.

Na temelju provedenog postupka utvrđeno je da je žalba osnovana te poništeno  prvostupanjsko rješenje i djelomično omogućen žalitelju pristup traženoj informaciji uz zaštitu gore navedenih osobnih podataka.

Odluka je dostupna na tražilici Povjerenika za informiranje TOM na poveznici:

https://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1.php?izb=1934