Povjerenik za informiranje održao je peto godišnje savjetovanje službenika za informiranje u Splitu, 28. i 29. rujna 2023. godine. U okviru Savjetovanja, kojim je obilježen i Međunarodni dan prava na pristup informacijama, održan je stručni skup „Vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama“, kao završna aktivnost projekta neovisne evaluacije učinaka Zakona s tezama za njegovo noveliranje, financiranog sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Skup je otvorio dr. sc. Zoran Pičuljan, povjerenik za informiranje, a sudionike je potom pozdravio i izv. prof. dr. sc. Ratko Brnabić, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Prvi dan bio je posvećen predstavljanju rezultata evaluacije Zakona o pravu na pristup informacijama, o kojem je govorila Jagoda Botički, voditeljica projektnog tima i voditeljica Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama. Tom prilikom osvrnula se na razvoj zakonodavnog okvira s naglaskom na genezu i razvoj ključnih instituta ostvarenja prava na pristup informacijama te još uvijek otvorena pitanja, s ciljem da se na temelju rezultata vrednovanja Zakona od strane neovisnih stručnjaka, argumentirano rasprave i po potrebi dorađuju kako bi bili efikasniji i korisniji u daljnjoj primjeni Zakona.

Potom je Edmond Miletić, voditelj neovisnog Evaluacijskog tima stručnjaka, opisao osnovne aktivnosti te je ukazao da su rezultati analize pokazali da je važeći zakonski tekst uistinu kvalitetan i zahtijeva manje intervencije. Duje Prkut, član Evaluacijskog tima, dao je kratak pregled nalaza komparativne analize instituta i rezultate anketnog istraživanja o upoznatosti građana sa zakonskim okvirom za ostvarivanje prava na pristup informacijama, a dr. sc. Alen Rajko, član Evaluacijskog tima, izložio je temeljne prijedloge i preporuke proizašle iz provedene evaluacije.

Uslijedilo je predstavljanje knjige „Izbor odluka Povjerenika za informiranje 2013.-2023.“, u kojoj je obrađeno 270 odluka značajnih za usklađivanje prakse i stvaranje standarda postupanja u području prava na pristup informacijama. Knjigu su, kao predstavnici autora, predstavili povjerenik dr. sc. Zoran Pičuljan i mr. sc. Dubravka Bevandić, voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama. Na predstavljanju je govorila i Slavica Banić, urednica (Novi Informator) te dr. sc. Alen Rajko, jedan od autora uvodnih članaka knjige, a svoj osvrt je dao i Ante Galić, sudac Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Svi navedeni naglasili su kako je riječ o jednom od rijetkih primjera objave upravne prakse u Hrvatskoj, koja ponajviše može poslužiti prvostupanjskim tijelima u vidu pravilne primjene Zakona, u skladu s odlukama Povjerenika i Visokog upravnog suda, ali i svim drugim zainteresiranim korisnicima, koji se kroz izbor iz prakse mogu upoznati s dosezima primjene Zakona i dostupnosti pojedinih informacija u posjedu tijela javne vlasti.

Drugog dana Savjetovanja, nastavno na razmatranje rezultata vrednovanja Zakona o pravu na pristup informacijama, održana su dva panela, pri čemu je prvi – „O Zakonu kakav jest – problemi u primjeni“, moderirala mr. sc. Dubravka Bevandić, voditeljica Službe, a savjetnici povjerenika (Marija Bošković, Tanja Dvorski, Anera Šarić Udovičić i Ivo Vukić), odgovarali su na pitanja sudionika Savjetovanja. Iako je o pojedinim temama raspravljano na ranijim savjetovanjima, uvijek su aktualna pitanja o provedbi testa razmjernosti i javnog interesa, utvrđivanju poslovne tajne i zlouporabe prava, a dodatno je bilo govora o definiciji informacije i prepoznavanju zahtjeva, donošenju obavijesti i zakonskoj novini u vidu izjavljivanja prigovora na obavijest.

Drugi panel – „O Zakonu kakav bi mogao biti – stručni osvrti na rezultate evaluacije Zakona“, moderirala je Jagoda Botički, voditeljica Službe, a isti je okupio predstavnice korisničkih organizacija (Sanja Pavić ispred udruge GONG i Hajdi Biuk ispred udruge Sunce) i službenice za informiranje tijela javne vlasti (Ljiljana Podunajec iz Grada Zagreba, Helena Jakobović iz trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. i Kristina Pek iz Ministarstva zdravstva). Riječ je o predstavnicama korisničkih organizacija i tijela javne vlasti koji su sudjelovali u provedbi projekta, a u okviru panela su dale svoj komentar na teze i preporuke proizašle iz neovisne evaluacije Zakona. Perspektivu Ureda povjerenika predstavila je Lucija Jadrijević, savjetnica povjerenika, a svoj osvrt je dala i Lidija Vukičević, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Savjetovanje u Splitu okupilo je gotovo 120 sudionika, prvenstveno službenika za informiranje, ali i neovisne stručnjake koji su proveli evaluaciju Zakona, službenike tijela javne vlasti i predstavnike korisnika koji su sudjelovali u istraživanju, predstavnike akademske zajednice, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Ureda povjerenika.

Program i prezentacije sa savjetovanja dostupni su na sljedećim poveznicama: