UP/I-034-02/21-01/1 – uvidom u Sudski registar i vlasničku strukturu trgovačkog društva utvrđeno je da je jedini osnivač i vlasnik trgovačkog društva pravna osoba čiji je jedini osnivač i vlasnik Republika Hrvatska.

Podnositelj prigovora na tvrdnju da se smatra tijelom javne vlasti, odgovara da se ne može smatrati tijelom javne vlasti u smislu članka 5. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15, dalje Zakon), jer nema javne ovlasti, ne obavlja javnu službu, nije mu osnivač Republika Hrvatska niti lokalna/regionalna jedinica, nije pravna osoba s javnim ovlastima niti se pretežito ili u cijelosti financira iz državnog proračuna ili proračuna regionalnih/lokalnih jedinica, a nije niti trgovačko društvo u većinskom državnom vlasništvu i/ili vlasništvu jedinica lokalne/regionalne samouprave. Ukazuje da je njegov osnivač pravna osoba koja se smatra tijelom javne vlasti, budući je njezin  osnivač Republika Hrvatska. Također, ukazuje kako obavlja isključivo komercijalne poslove i posluje pod uobičajenim tržišnim uvjetima te ga izlaganje primjeni ZPPI-ja, dovodi u neravnopravan položaj s drugim trgovačkim društvima na tržištu.

Prema stajalištu Povjerenika za informiranje, pravne osobe koje su u posrednom vlasništvu Republike Hrvatske ili/i jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave, posredstvom drugog tijela javne vlasti kojeg je osnivač Republika Hrvatska ili/i jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, smatraju se tijelima javne vlasti sukladno ZPPI-ju, neovisno o tome financiraju li se iz proračuna ili ne. Navedeni stav je potvrđen presudom Visokog upravnog suda RH, Poslovni broj: UsII-5/22-5 od 26. siječnja 2022.

Odluka je dostupna na tražilici odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje – TOM.