Povjerenik za informiranje, sukladno Planu savjetovanja s javnošću Povjerenika za informiranje za 2021. godinu  provodi savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Povjerenika za informiranje, u trajanju od 30 dana, putem središnjeg državnog portala e-Savjetovanja.

Savjetovanje traje od 17. veljače 2021. godine do 18. ožujka 2021. godine, a objava izvješća o provedenom savjetovanju očekuje se do 25. ožujka 2021. godine.

Predmetni se akt donosi radi adekvatnije preraspodjele poslova iz djelokruga Ureda povjerenika za informiranje i potrebe određivanja nositelja provedbe zadaća proizašlih iz novih obveza Povjerenika za informiranje (praćenje pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, dostupnosti arhivskog gradiva i informacija o okolišu) u Službi za zaštitu prava na pristup informacijama i Službi za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama. Službi za opće poslove mijenja se naziv u Služba za opće, pravne i tehničke poslove i nadopunjuju joj se nadležnosti.

Izmjenama i dopunama ovog akta Povjerenik za informiranje želi proširiti izvješćivanje javnosti o ostvarivanju prava korisnika na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija i javnom objavom Liste tijela javne vlasti, koja ne postupaju prema rješenjima i nalozima Povjerenika za informiranje. Objava Liste putem internetske stranice Povjerenika za informiranje trebala bi pridonijeti učinkovitijoj provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama te dodatno potaknuti tijela javne vlasti na izvršavanje akata Povjerenika.

Uvođenje ovog instrumenta trebalo bi doprinijeti još kvalitetnijem praćenju primjene Zakona o pravu na pristup informacijama te promicanju odgovornog i transparentnog postupanja tijela javne vlasti.

Stoga bismo posebno cijenili Vaše komentare i mišljenja o novom instrumentu – javnoj objavi Liste tijela javne vlasti koja ne postupaju po rješenjima i nalozima Povjerenika za informiranje, a sukladno odluci kojom će biti propisan sadržaj, kriteriji za utvrđivanje i dinamika ažuriranja Liste.

Savjetovanju možete pristupiti ovdje.