Održavanjem prvog zajedničkog sastanka međuresornog projektnog tima i odabranih evaluatora, nezavisnih stručnjaka na projektu – Edmonda Miletića (ujedno i voditelja tima), Alena Rajka i Duje Prkuta započela je provedba aktivnosti vrednovanja učinaka primjene Zakona o pravu na pristup informacijama u okviru projekta C 2.6.R2. Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, koji se financira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti.

Uvodno je dr.sc. Zoran Pičuljan naglasio kako je riječ o prvom projektu na kojemu nezavisni tim stručnjaka ocjenjuje učinkovitosti i efikasnost pojedinih zakonskih instituta, što je osobito važno budući da Zakon o pravu na pristup informacijama  uređuje ostvarivanje Ustavom zajamčenih prava svih korisnika.

Na sastanku je dogovoren način rada i dinamika pripreme podloga za izradu prvog seta analiza te su potpisani ugovori s nezavisnim stručnjacima.