Ukoliko se provedba savjetovanja s javnošću ne može izbjeći u razdoblju korištenja godišnjih odmora (srpanj, kolovoz), preporuča se tijelima javne vlasti da se trajanje savjetovanja predvidi u dužem trajanju od 30 dana odnosno produži na rujan, kako bi se omogućilo javnosti iznošenje mišljenja i prijedloga

Ova preporuka se temelji na  danim mišljenjima Ureda povjerenika tijelima javne vlasti.