NP 008-06/23-01/28

Obavijest o produljenju roka rješavanja zahtjeva za pristup informacijama koja je omogućena člankom 22. ZPPI-ja, ne predstavlja akt kojim se rješava zahtjev za pristup informacijama. Predmetna obavijest predstavlja jednu od Zakonom propisanih mogućih postupovnih radnji koja prethodi donošenju odluke o podnesenom zahtjevu za pristup informacijama te stoga ZPPI-jem, protiv predmetne obavijesti o produljenju roka rješavanja, nije propisana pravna zaštita.

Nadalje, obavijest iz članka 21. stavka 1. ZPPI-ja o ustupanju zahtjeva TJV nadležnom za rješavanje, ne predstavlja konačnu odluku o samom zahtjevu za pristup informacija te ZPPI-jem nije osigurana pravna zaštita protiv ove obavijesti, a s obzirom da prava korisnika ustupanjem zahtjeva nisu povrijeđena. Korisniku će pravna zaštita biti omogućena u postupku rješavanja zahtjeva od strane nadležnog TJV kojem je zahtjev ustupljen.

Za razliku od ovih obavijesti, obavijest iz članka 23. stavka 1. točaka 2.-6. ZPPI-ja, predstavlja mogući način rješavanja zahtjeva za pristup informacijama te je protiv nje omogućen prigovor čelniku tijela, sukladno članku 23. stavku 3. Zakona.

Nezadovoljni korisnik koji smatra da TJV nezakonito koristi predmetnu obavijest iz članka 21. odnosno članka 22. ZPPI-ja kao izliku za odgodu rješavanja odnosno nerješavanje zahtjeva iz opravdanih razloga propisanih Zakonom, može podnijeti predstavku Uredu povjerenika na postupanje TJV, koji će u provedenom postupku zatražiti izviješće od TJV i narediti uklanjanje nepravilnosti ili nezakonitosti ako su utvrđene.