Ured povjerenice za informiranje u suradnji s Državnom školom za javnu upravu i u 2024. godini nastavlja s održavanjem edukacija o pravu na pristup informacijama, kao i o provedbi savjetovanja s javnošću.

Prva ovogodišnja poludnevna edukacija „Provedba savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama“ održat će se 8. ožujka 2024., u prostorijama Državne škole, Medulićeva 36, Zagreb, od 9 do 13 sati.

Dvodnevna edukacija „Pravo na pristup informacijama – osnovni modul“, održat će se 21. i 22. ožujka 2024., također u prostorijama Državne škole, Medulićeva 36, Zagreb, od 9 do 16: 30.

Edukacije su prvenstveno namijenjene službenicima za informiranje, koordinatorima za savjetovanje, ali i drugim službenicima koji u svom radu primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama ili sudjeluju u objavi informacija na internetskim stranicama tijela javne vlasti. Na edukacijama će se prikazati primjeri iz prakse, a predviđen je i rad u grupama, kako bi se polaznike dodatno educiralo o pravilnoj primjeni zakonskih odredbi.

Molimo da se na vrijeme prijavite preko portala Državne škole za javnu upravu, na poveznicama https://www.dsju.hr/programi-i-usluge/raspored/program/?webid=171 i https://www.dsju.hr/programi-i-usluge/raspored/program/?webid=170.

U slučaju eventualnih problema s prijavom, molimo da se obratite na katarina.svetina@dsju.hr.

Nakon sudjelovanja na edukaciji, Državna škola izdaje potvrde o sudjelovanju.