S ciljem predstavljanja rezultata praćenja usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima digitalne pristupačnosti, Ured povjerenika za informiranje organizirao je 9. lipnja 2022. godine online prezentaciju za čelnike tijela javnog sektora, službenike za informiranje, osobe zadužene za uređivanje i administraciju mrežnog sadržaja i druge osobe u tijelima javnog sektora koje su uključene u osiguravanje digitalne pristupačnosti

Sukladno obvezi iz članka 11. stavka 1. Zakona, Povjerenik za informiranje je, s ciljem izrade Nacionalnog izvješća o digitalnoj pristupačnosti u drugoj polovici 2021. godine proveo praćenje usklađenosti. Praćenje je provedeno sukladno metodologiji utvrđenoj Provedbenom odlukom Europske Komisije (EU) 2018/1524, na uzorku od ukupno 176 mrežnih stranica i osam mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a ukupno je pokazalo visoku razinu usklađenosti mrežnih stranica  sa standardima digitalne pristupačnosti.

Cilj prezentacije bio je upoznati predstavnike praćenih tijela javnog sektora  s kontekstom, ciljem, sadržajem i metodologijom praćenja, izazovima u njegovoj pripremi i provedbi praćenja, rezultatima praćenja i zaključcima koji se odnose kako na provedbu budućih praćenja ali i na potrebu provedbe drugih aktivnosti kojima se potiče digitalna pristupačnost u javnom sektoru.

Prezentaciju je moguće preuzeti na sljedećoj poveznici.