Upute, smjernice, obrasci

Upute / smjernice

  • Smjernice za provedbu članka 11. ZPPI – Savjetovanja s javnošću (.doc/.pdf)
  • Smjernice za ugovore o zakupu poslovnog prostora (.doc/.pdf)
  • Smjernice o pristupu informacijama u postupcima provedbe javnih natječaja za zapošljavanje, te postupak izbora i imenovanje putem javnih poziva u tijelima javne vlasti (.doc/.pdf)
  • Smjernice za provedbu ZPPI: Vijećnička pitanja i Zakon o pravu na pristup informacijama (.doc/.pdf)
  • Smjernice za test razmjernosti i javnog interesa (.doc/.pdf)
  • Smjernice za primjenu odredbe o zlouporabi prava (.doc/.pdf)
  • Smjernice za javnost rada (.doc/.pdf)
  • Smjernice za objavu informacija o pravu na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (.doc/.pdf)
  • Smjernice za objavu proračunskih dokumenata i izvješća u otvorenom formatu (.doc/.pdf)