Povjerenik za informiranje je tijekom svibnja i lipnja 2022., sa svrhom utvrđivanja usklađenosti postupanja s obvezama koje propisuju članci 10., 11. i 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, pratio internetske stranice Grada Zagreba.

Rezultati praćenja pokazali su da Grad Zagreb u određenoj mjeri ispunjava propisane obveze te da u slučaju objave pojedinih dokumenata predstavlja primjer dobre prakse, kao što je uočeno kod objave informacija o javnim uslugama, proračunskih dokumenata, dokumenata vezanih za postupke javne nabave te informacija o unutarnjem ustrojstvu i kontaktima. Lako pretraživi službeni glasnici te akti gradonačelnika, objava skupova podataka na vlastitom Portalu otvorenih podataka Grada Zagreba, kao i objava informacija vezanih za ostvarivanje javnosti rada također mogu poslužiti kao ogledni primjer u načinu ispunjenja obveze proaktivne objave informacija i usklađenosti s odredbama Zakona drugim jedinicama lokalne o područne (regionalne) samouprave.

Međutim, u odnosu na utvrđene rezultate praćenja pojedinih točaka članka 10. Zakona, dane su preporuke vezane za objavu asset liste, obavijesti o ishodima natječajnih postupaka, pregledniju objavu informacija o dodijeljenim donacijama i sponzorstvima, korištenje strojno čitljivih formata, kao i preporuke u dijelu poboljšanja provedbe postupaka savjetovanja s javnošću.

Tekst analitičkog izvješća br. 1/2022 dostupan je ovdje.